PROMOVOCAAL - KERSTCONCERT 2e Kerstdag '16
Promovocaal - Horen en gehoord worden
KERSTCONCERT 
PROVOCALE 2016

In deze donkere dagen organiseert PROMOVOCAAL weer het jaarlijkse KERST-concert op Tweede Kerstdag!

Laat u in kerstsferen brengen door ons koor PROVOCALE tijdens het jaarlijks op Tweede Kerstdag terugkerende bijzonder sfeervolle kerstconcert van PROMOVOCAAL in de Grote- of St. Martinuskerk te Dokkum. 

Een verhalend en sfeervol Kerstconcert op Tweede Kerstdag in Dokkum, gezongen door het vocaal ensemble ‘Provocale’ en solisten o.l.v. en begeleid door Anne E. de Bruijn op de piano. Organist is Auke de Boer op beide orgels in de Grote Kerk (groot orgel en koororgel)
 
Het programma bestaat uit een keur aan bijzondere composities rondom het kerstverhaal, met als specifiek thema: ‘Magnificat’…de lofzang van Maria, nadat ze van de engel Gabriël gehoord heeft dat ze de moeder van Jezus gaat worden.

Het concert begint met een gregoriaanse bewerking van het Magnificat. Daarna een qua opzet identieke compositie van Thomas Morley, een engelse componist uit de 16 eeuw. De luisteraar wordt als het ware aan de hand van de tekst meegenomen op een muzikale reis door de geschiedenis. 

Na Morley een bijzonder werk van Siegfried Reda. Een solostem zingt de aanhef, het koor antwoordt en het orgel heeft een omspelende, concerterende rol.

Uiteindelijk komen we terecht bij componisten uit de 20 en 21 eeuw. Drie delen uit het Magnificat van John Rutter, sprankelende en ritmische muziek, maar ook de devotie van het tweede deel: ‘Of a rose, a lovely rose’ 

Zo wordt Maria genoemd en komt deze Rose voor in vele liederen, bijvoorbeeld het Gaudete – Er is een roos ontloken van Anne E. de Bruijn. Uit de Stella Natalis van Karl Jenkins klinken vier delen, waaronder  ‘Make me merry’, een jubelende aankondiging van kerst.

Het Magnificat  wordt op deze Tweede Kerstdag op uiteenlopende wijze met tekst, muziek en zang tot leven gewekt. Een bijzondere en onvergetelijke Tweede Kerstdag-beleving voor jong en oud!

Locatie en tijd:
 
Grote- of St. Martinuskerk, Dokkum
Tijd: 15.30 uur.
Kosten: toegang gratis, collecte na afloop